Goşmaça garawul 100% Suw geçirmeýän dem alýan açyk ýapyk çal çal Sedan awtoulag örtügi


“Goşmaça garawul” örtüginde bolşy ýaly, “Lider” garnituralaryny suw geçirmeýän awtoulag örtügini ulanmak, awtoulagyňyzyň boýag işleriniň we daşky bölekleriniň peselmegine, reňklenmegine, okislenmegine, poslamagyna we wagtyndan öň garramagynyň iň oňat usullaryndan biridir, bu dem alýan awtoulag örtügi. uzak möhletli ammarlarda awtoulaglar üçin amatly, UV, defolýasiýa, guşlaryň gaçmagy we dyrmaşmak we ş.m. çenli 5 gatlak matadan ýasalýar.


 • NOOK. 10301006, 10301007, 10301008, 10301009, 10301010, 103010112
 • Gurluşyň wagty: 45 GÜN
 • Reňk: Çal
 • MOQ: 100
 • Tölegiň şerti: L / C, D / A, D / P, T / T.
 • Eltip bermek möhleti: FOB
 • Haryt maglumatlary

  Haryt bellikleri

  Platform-Hitch-Bike-Rack-2-Bikes-1

  Aýratynlyklary

  Önümiň ady:

  Goşmaça garawul sedan awtoulagynyň gapagy

  Material:

  Agyr SFS üç gat dokalmadyk mata

  Ulanylýar:

  Awtoulagyňyzy tozandan, gardan, guşlaryň gaçmagyndan, ýagyşdan we ş.m. goramak.

  Arza:

  Awtoulag duralgasy

  Gabat gelýän awtoulag modeli:

  Univershliumumy

  Aýratynlyk:

  Köp gatlak suw geçirmeýän PE filmi bilen laminat gurluşy

  No.ok.

  Ölçegi

  Ölçegi

  10301006

  S

  157''x58'x49 ''

  10301007

  M

  170''x58''x48 ''

  10301112

  L1

  185''x60''x48 ''

  10301008

  L

  200''x61''x50.5 ''

  10301009

  XL

  228''x59''x51.5 ''

  10301010

  XXL

  264''x69''x48.5 ''

  7be3e0e6

  Düşündiriş

  ● Lideriň aksessuarlary, suw geçirmeýän sedan örtügi, ýokarda görkezilen köp sanly goşmaça ululykdaky modelleriň köpüsi üçin amatlydyr we gapagyň aşagyndaky sazlanyp bilinýän elastik gabygy ýapyşýar.(Bellik: ilki bilen awtoulagyňyzyň uzynlygyny ölçäň.)

  ● Material - “Leader Aksesuar” awtoulag örtügi, tebigy ýa-da adam tarapyndan döredilen sebäpler bilen awtoulagyňyzyň boýagynyň ýitip gitmeginden we awtoulagyňyzyň pese gaçmagynyň öňüni alyp bilýän dokalmadyk matadan ýasalýar.

  ● Windel geçirmeýän dizaýn - Elastik çeňňegiň daş-töwereginden başga-da, ortasyna çelekli goşmaça gaýyş şemally günlerde sedan örtüginiň çişmeginiň öňüni alýar.

  ● Gorag funksiýasy - “Leader Aksesuar” awtoulag örtükleri tozan, ýagyş, gar, güýçli gün we hatda guşlaryň gaçmagyndan goramaga ukyply, awtoulaglaryňyzy içerde ýa-da daşarda goramak üçin iň amatly saýlawdyr.

  Bag Ammar sumkasy.

  图片27
  图片28
  图片29

  Gabat gelýän modeller

  图片30
  图片31
  图片32
  图片34
  图片33
  eqw
  zxcw
  Platform-Hitch-Bike-Rack-2-Bikes-3
  Platform-Hitch-Bike-Rack-2-Bikes-2
  Platform-Hitch-Bike-Rack-4-Bikes-2

 • Öňki:
 • Indiki: