Kanoe serf tagtasy we 4 sany kompýuter bilen daňmak üçin SUP-yň her toplumy J Bar Kayak Roof 2 PCS we 4 PCS


Awtoulag / ulag üçin “Lider” aksesuarlary bukulýan kaýak tekerini amatly enjamlaşdyrýan käbir peýdaly aýratynlyklary bilen ajaýyp dizaýna eýedir, bu gaty amatly saýlaw, sebäbi ol diňe bir gaýykyňyzy ýa-da kanoýyňyzy ygtybarly saklap bilmän, eýsem size kömek hem edip biler. ýükleýärler, onuň bilen kaýak ýa-da kanoe düşelgesi üçin köl ýaly bir ýere getirmegiň has amatly usuly bar.


 • Marka: Lideriň garnituralary
 • NOOK. 103481, 104067
 • Gurluşyň wagty: 35 GÜN
 • Reňk: Gara
 • MOQ: 300
 • Tölegiň şerti: L / C, D / A, D / P, T / T.
 • Eltip bermek möhleti: FOB
 • Haryt maglumatlary

  Haryt bellikleri

  Platform-Hitch-Bike-Rack-2-Bikes-1

  103481

  104067

  Aýratynlyklary

  Önümiň ady:

  Kayak & Sup rack

  Gabat gelýän awtoulag modeli:

  Engerolagçy awtoulagy, ulag, awtoulag

  Ulanylýar:

  Kaýak, kanoe, SUPdaşamak

  Arza:

  Kemping, gaýyk

  Iň ýokary göterijilik ukyby:

  100 LBS

  Aýratynlyk:

  Çydamly

  No.ok.

  Material

  Agramy

  Set

  103481

  Demir

  23,4 funt

  4 sany

  104067

  Alýumin

  9.58 funt

  2 sany

  Folding-Kayak-Rack-4-PCS-5

  (Bellik: ýokarky suratda çep tarap 103481, aşakda 104067.)

  Aluminum-Folding-Kayak-Rack-2pcs-1

  Aýratynlyk

  - Ajaýyp J stilindäki gaýyk tekjesi ulagyňyz üçin has peýdaly ýerleri giňeldýär.

  - Öçürmek / öçürmek aňsat poslamaýan funksiýaly enjam.

  Folding-Kayak-Rack-4-PCS-6

  103481

  Folding-Kayak-Rack-4-PCS-7

  104067

  - Düzülip bilinýän örtükli agyr polat çarçuwa.
  - Gurmak we aýyrmak aňsat.

  Aluminum-Folding-Kayak-Rack-2pcs-9

  Düşündiriş

  ● Lider Aksesuarlary agyr gurluşyk kaýak tekjesi beýleki gurluşyklardan has güýçlidir.103481 üçin, diametri 22 mm we galyňlygy 1,45 mm bolan polat turbadan ýasalýar, gara poroşok bilen örtülen, çydamly we poslamaýan polat, uzak wagtlap 104067 ýyllap howa şertleriniň her görnüşinde ulanylyp bilner. diametri 22 mm we galyňlygy 1,55 mm bolan ýokary hilli anodlaşdyrylan awiasiýa derejeli alýumin erginlerinden, ýeňil agramly, çydamly we pos çydamly.100 LBS synagdan geçirildi, amatly we daşamak aňsat.

  10 103481 we 104067 ikisiniň hem eplenýän we ergonomiki çalt çykarylyş dizaýny, beýleki taýaklara garanyňda eplenmegi we ýokarlandyrmagy aňsatlaşdyrýar, bu 2 kaýak üçek tekjesi we 4 kaýak üçek tekjesi ulanylmadyk mahaly bukulyp we tekizlenip bilner, aňsat düşnükli we kaýak tekjesini aýyrmazdan awtoulagyňyzy garaagea sürüp bilýän amatly.

  ● Köpük bilen örtülen we rezin pedal dizaýny, azaltmak çyzgysy diýlip hem bilinýär, kaýakdaky çyzgyny azaldyp, gaýyk, serf tagtasy we kanoe sürtülmeginiň öňüni alyp biler.

  Folding-Kayak-Rack-4-PCS-9
  Folding-Kayak-Rack-4-PCS-8

  Universal Universalhliumumy gurnama dizaýny bilen bu kaýak tekjesi kwadrat, zawod we aerodinamik görnüşlerdäki çatryklaryň köpüsine laýyk gelýär, ýöne tegelek çyzyk ýok.

  4 4 sany goşmaça öwüşginli gaýyşlar bilen gidýän “Leader Aksesuarlary” alýumin we demir kaýak raflary, kaýak, SUP, kanoe, surfboard we ş.m. götermek üçin ulanylyp bilner, bu bolsa kaýak tekjesi, SUP tekjesi, a kanoe rafy we şol bir wagtyň özünde awtoulag üçin serf tagtasy.

  Folding-Kayak-Rack-4-PCS-4
  Aluminum-Folding-Kayak-Rack-2pcs-2

  Şol sanda paket

  - 103481 üçin 2 jübüt (2 gaýak üçin 4 raf), 104067 üçin 1 jübüt (2 taýak).
  - 4 gaýyş
  - Gurnama esbaplary
  - 1 gurnama görkezmesi

  Bellik

  Köp sanly zawod we bazardan soňky meýdançalar, ýumurtgalar we tekiz çyzyklar üçin amatly.Bu kaýak tekeriniň size zerur zatdygyna göz ýetirmek üçin onuň ululygyny, görnüşini we görnüşini tassyklaň.

  eqw
  zxcw
  Platform-Hitch-Bike-Rack-2-Bikes-3
  Platform-Hitch-Bike-Rack-2-Bikes-2
  Platform-Hitch-Bike-Rack-4-Bikes-2

 • Öňki:
 • Indiki: