500 LBS kuwwatlylygy 60 "x24" x6 "2-nji stend bilen ýüklenýän ýük daşaýjy gatlagy


“Lider” garnituralary 500 LBS agramy bolan ýük sebedi bilen berk sebedi, agyr gurluşyk ukybyna çydamlydyr, üstesine-de, buklama dizaýny gaty amatly we saklamak aňsat, bulardan başga-da, 6 dýuým boýly demir ýoly mümkinçilik berýär ýükleriňiziň gapdalyndan süýşmezligi üçin ep-esli goldaw alarsyňyz.


 • Marka: Lideriň garnituralary
 • NOOK. 101099, 102058
 • Gurluşyň wagty: 45 GÜN
 • Reňk: Gara
 • MOQ: 100
 • Tölegiň şerti: L / C, D / A, D / P, T / T.
 • Eltip bermek möhleti: FOB
 • Haryt maglumatlary

  Haryt bellikleri

  Platform-Hitch-Bike-Rack-2-Bikes-1

  Aýratynlyklary

  Önümiň ady:

  Goük sebedi

  Gabat gelýän awtoulag modeli:

  Miniwan, ulag, ýük maşyny

  Gabat gelýär:

  2 "gysgyç kabul ediji

  Material:

  Demir

  Arza:

  Kemping, ýol syýahaty

  Capacityük kuwwaty:

  500 funt

  Aýratynlyk:

  Eplenýän, berk, amaly

  No.ok.

  Agramy

  Ölçegi

  Funksiýa

  102058

  62 funt

  60'' x24''x6 ''

  Stand bilen

  101099

  54 funt

  60'' x24''x6 ''

  Duruň

  63662d3a1

  Düşündiriş

  Capacity capacityokary kuwwatlylygy: 60 "L x 24" W x 6 '' H ýük platformasynda 500 funtlyk agramly ýük göterijini gysyň;kempir we ýol syýahaty üçin ajaýyp saýlaw.

  (Bellik: aşakda görkezilen suratlar, stendi bolan 102058.)

  Folding-hitch-cargo-basket-carrier-60X24X6-7
  Folding-hitch-cargo-basket-carrier-60X24X6-9

  ● 6 "syýahat wagtynda ýük sebediňizde ýüküňizi howpsuz saklaýan we bulaşyk ýol hakda aladalanman, beýik gapdal relsler.

  ● Eplenýän kabul ediji turba: adaty 2 dýuým kabul edijä laýyk gelýär, eplenip bilýän çeňňek ýük göterijini ulanylmaýan mahaly egilmäge mümkinçilik berýär, bu gaty amatly we amatly.

  315ed83f

  ● Galyň polat: çybyk ýük sebedimiziň çyzylmagyna we posuna garşy durmagyna mümkinçilik berýän çydamly poroşok örtükli iki bölek gurluşyk.

  4a15efb4

  Bölek sanawy

  Ogoşlary goş goş sebediniň aşagyna ýazyň we nahar bişirmek, barbekýu we ş.m. üçin kemping aşhanasy hökmünde ulanyp boljak durnukly stol alarsyňyz.

  Folding-hitch-cargo-basket-carrier-60X24X6-1

  101099

  Folding-hitch-cargo-basket-carrier-with-stand-2

  102058

  Bellik

  Iň uzynaralykTurbanyň deşik merkezi (ýa-da kabul edijiniň deşik merkezi) bilen buklanda sebetiň ýokarsy arasynda takmynan 5,5 dýuým, ätiýaçlyk şinany ýerleşdirmek üçin eplenen ýük sebedi üçin ýeterlik aralyk barlygyny haýyş edýäris.

  Folding-hitch-cargo-basket-carrier-60X24X6-5
  eqw
  zxcw
  Platform-Hitch-Bike-Rack-2-Bikes-3
  Platform-Hitch-Bike-Rack-2-Bikes-2
  Platform-Hitch-Bike-Rack-4-Bikes-2

 • Öňki:
 • Indiki: