“Canoe Surfboard SUP” üçin 1-den alýumin üçekden eplenýän J Bar Kayak awtoulag üçegi


“Lider” garnituralaryndan ygtybarly kaýak tekerine eýe bolmak, kaýak ýa-da kanoe awtoulagyňyza ýüklemegi aňsatlaşdyrar, şeýle hem saýlamak üçin köp dürli awtoulag üçek tekerleri bar, meselem, 1 sany alýumin J barda bukulýan kaýak tekerindäki 2 agyr gurluşyk, kaýakyňyzy ýa-da SUP-yňyzy awtoulagyňyza gorap bilýän 4 mugt gaýyş bilen gidýär.


 • Marka: Lideriň garnituralary
 • NOOK. 103726
 • Gurluşyň wagty: 35 GÜN
 • Reňk: Gara
 • MOQ: 300
 • Tölegiň şerti: L / C, D / A, D / P, T / T.
 • Eltip bermek möhleti: FOB
 • Haryt maglumatlary

  Haryt bellikleri

  Platform-Hitch-Bike-Rack-2-Bikes-1

  Aýratynlyklary

   
  Önümiň ady:

  Kayak & Sup rack

  Gabat gelýän ulagyň modeli:

  Engerolagçy awtoulagy, ulag, awtoulag

  Material:

  Alýumin

  Ulanylýar:

  Kaýak, kanoe, SUPdaşamak

  Arza:

  Kemping

  Agramy:

  15.02 funt

  Bukjanyň ölçegleri:

  22 * 10.9 * 10.2 dýuým

  Iň ýokary göterijilik ukyby:

  100 LBS

  Aýratynlyk:

  Berk

  a6f9a5381

  Aýratynlyk

  - J görnüşindäki ajaýyp üçekdäki gaýyk tekjesi awtoulagyňyz üçin has amatly ýerleri döredýär.

  - Çalt öçürmek / öçürmek aýratynlygy bolan pos çydamly enjam, gurmagy we aýyrmagy aňsat we amatly üpjün edýär.

  - Kaýakyňyzy önümiň çyzylmagyndan goramak üçin galyň köpük.

  - Güýçli we ýeňil agramly alýumin erginleri.

  - Gaty güýçli gurluş kaýaklaryň köpüsine laýyk gelýär.

  Şol sanda paket

  - 1 toplum

  - 4 gaýyş

  - Gurnama esbaplary

  - 1 gurnama görkezmesi

  Folding-Kayak-Rack-2in1-2pcs-2

  Düşündiriş

  .Uzak wagtlap suwa çydamly we antikorroziw bolmaga mümkinçilik berýän ýokary hilli anodlaşdyrylan awiasiýa derejeli alýumin erginlerinden ýasalan ýeňil, berk we poslamaýan aýratynlygy bilen.

  Folding-Kayak-Rack-2in1-2pcs-4
  Folding-Kayak-Rack-2in1-2pcs-6

  .

  .

  Folding-Kayak-Rack-2in1-2pcs-12
  Folding-Kayak-Rack-2in1-2pcs-8
  Folding-Kayak-Rack-2in1-2pcs-9

  .

  Folding-Kayak-Rack-2in1-2pcs-10
  Folding-Kayak-Rack-2in1-2pcs-11

  . raf, şol bir wagtyň özünde SUP tekjesi.

  Bellik

  Zawodyň we bazardan soňky meýdançalaryň, ýumurtgalaryň we tekiz çatryklaryň köpüsi üçin amatly.Onuň ululygynyň, görnüşiniň we görnüşiniň size zerur zatdygyna göz ýetiriň.

  5bbd9561
  eqw
  zxcw
  Platform-Hitch-Bike-Rack-2-Bikes-3
  Platform-Hitch-Bike-Rack-2-Bikes-2
  Platform-Hitch-Bike-Rack-4-Bikes-2

 • Öňki:
 • Indiki: