2 sany welosiped we 4 sany tigirli bukulyp bilinýän Mast stili, kiçi awtoulaglar üçin tigirli daşaýjy ulaglar


Tigirleriňizi çarçuwada goldamak üçin eli bar bolan mast stilindäki gysgyçly welosiped tekerini asýan “Lider” esbaplary, umuman alanyňda, welosiped tekerlerinden arzan bolmakdan başga-da, welosiped tekerine mätäç welosiped eýelerine amatlydyr. tekerler welosiped düşürmezden awtoulagyňyzyň awtoulagyna girmäge mümkinçilik berýär, bulardan başga-da, üstünde birnäçe tigir sürüp bilersiňiz, bu gaty täsirli.


 • Marka: Lideriň garnituralary
 • NOOK. 101873, 102079
 • Gurluşyň wagty: 45 GÜN
 • Reňk: Gara
 • MOQ: 100
 • Tölegiň şerti: L / C, D / A, D / P, T / T.
 • Eltip bermek möhleti: FOB
 • Haryt maglumatlary

  Haryt bellikleri

  Platform-Hitch-Bike-Rack-2-Bikes-1

  Aýratynlyklary

  Önümiň ady:

  Tigir tekjesi

  Gabat gelýän awtoulag modeli:

  Miniwan, ulag, ýük maşyny

  Gabat gelýär:

  2 "gysgyç kabul ediji

  Arza:

  Kemping, ýol syýahaty

  Aýratynlyk:

  Çydamly, bukulýan, göçme

  No.ok.

  Material

  Carryükle

  Rulman kuwwaty

  101873

  Demir

  2 tigir

  84 LBS

  102079

  Demir

  4 tigir

  140 LBS

  Basic-HITCH-BIKE-RACK-2BIKES-1
  eqw

  Düşündiriş

  2 Awtoulagyň yzky ujuna aňsatlyk bilen girip bolýan we aşak egilmek funksiýasy bolan 2 dýuýmlyk adaty gysgyç kabul edijiler üçin amatly.

  Easyeňil bukulýan gollar: egilmek üçin amatly bolmakdan başga-da, bukulyp bilinýän we göterip bolýan gol dizaýny, ulagly welosiped tekerini ulanmaýan mahaly daşamak üçin amatly we aňsat bolan welosiped göterijiniň gollaryny çalt ýygnamaga mümkinçilik berýär. saklamak.

  Basic-HITCH-BIKE-RACK-2BIKES-8
  Basic-HITCH-BIKE-RACK-2BIKES-9

  Ual Iki golly monta design dizaýny: optimallaşdyrylan goşa golly welosiped tekjesi we sazlanyp bilinýän eýer, onuň giňişligi diňe bir dürli çarçuwaly ululyklary we welosipedleriň dizaýnlaryny ýerleşdirip bilmez, has durnukly, ýöne 2 ýa-da has köp tigir ýerleşdirip biler.

  ● Ygtybarly gorag: Iki goşma galstuk, tigirleriňizi gorap we gorap biler.Düwürtiksiz boltlar gysgyç içindäki dykyz göterijiniň hereketini ýok edip bilýär, eger-de päsgelçiliksiz boltlaryň muşdagy däl bolsaňyz, tigirli teker 5/8 'diametrli gysgyçlary oturtmak üçin hem laýyk gelýär.

  BASIC-HITCH-BIKE-RACK-4BIKES-6
  BASIC-HITCH-BIKE-RACK-4BIKES-5

  ● Agyr iş gurluşy: galyňlygy 2,5 mm töweregi, iň ýokary ýüki 80 kilo bolan turba göterýär.

  Basic-HITCH-BIKE-RACK-2BIKES-3

  101873

  BASIC-HITCH-BIKE-RACK-4BIKES-4

  102079

  e11f3e2f

  Çykyşdan çykalganyň dikligine çenli arassalanylyşy 7.87 ". Awtoulagda ätiýaçlyk şinalary ýerleşdirmek üçin aralygy arassalaň."

  zxcw
  Platform-Hitch-Bike-Rack-2-Bikes-3
  Platform-Hitch-Bike-Rack-2-Bikes-2
  Platform-Hitch-Bike-Rack-4-Bikes-2

 • Öňki:
 • Indiki: